Review of Jup Banee by Dr KSD – Video Part 8

Review of Jup Banee by Dr KSD – Video Part 8

PREAMBLE of Jup Banee

 • ੴ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
 • Ek Oaangkar Sat Naam Karta Purakh Nirbhau Nirvair Akaal Moorat Ajooni Saibhung Gur Parsaad.
 • The One Omnipresent God who is in Existence, who is the Creator Being, Fearless and without Enmity, Timeless and Formless, Does Not take Life Forms, and who is Self- Created, is Realized through the Blessings and Grace (Enlightenment) of the Shabad Guru.
 • The preamble is the core of all Gurbani as it describes THE GOD that is mentioned throughout the SGGS ji.
 • Gur Parsaad means enlightenment from the Guru (in the form of the Shabad).

Continue reading “Review of Jup Banee by Dr KSD – Video Part 8”

THE GURU OF THE SIKHS

THE GURU OF THE SIKHS

Historical Background

The spiritual founder of Sikhism is Guru Nanak. Born in 1469, early in adult life he travelled widely for 25 years on his quest to share the message of the fatherhood of God and brotherhood of mankind. On these journeys he was able to mingle with ordinary men as well as rulers and religious leaders.

 

Continue reading “THE GURU OF THE SIKHS”

Bhagautee and Bhagaotee

Bhagautee and Bhagaotee (ਭਗਉਤੀ and ਭਗੌਤੀ)

To the untrained ear, the words Bhagautee ਭਗਉਤੀ and Bhagaotee ਭਗੌਤੀ sound the same. In the written form, the difference lies in the phonology of the signs aunkar and the khanohra. Their meanings can be derived in accordance with the usage (and non-usage) of each in the SGGS.

 

 

Continue reading “Bhagautee and Bhagaotee”

Critical Review of Video on Jup Banee 7 You Tube channel of sikhivicharforum.com

Review of Jup Banee by Dr KSD – Part 7

 • Preamble of Jup Banee
 • ੴ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
 • Ek Oaangkar Sat Naam Karta Purakh Nirbhau Nirvair Akaal Moorat Ajooni Saibhung Gur Parsaad.
 • The One Omnipresent God who is in Existence, who is the Creator Being, Fearless and without Enmity, Timeless and Formless, Does Not take Life Forms, and who is Self-

Created, is Realized through the Blessings and Grace (Enlightenment) of the Shabad Guru.

 

Continue reading “Critical Review of Video on Jup Banee 7 You Tube channel of sikhivicharforum.com”

Are Sikhs vegetarians ? The Unending discourse on Maas Mas – non-issue

ARE WE VEGETARIANS?

THE UNENDING DEBATE ON “Maas Maas”

What to eat or what not to eat is a never-ending debate between Sikhs who are vegetarians and those who are meat–eaters.

What does Gurmatt say? On the issue of meat the variety of verses can fall into the following categories. There are more. Let’s mention just the basic ones. We need to know this in order to understand the issue in proper context. 

 

Continue reading “Are Sikhs vegetarians ? The Unending discourse on Maas Mas – non-issue”

DIWALI AND SIKHI

DIWALI AND SIKHI

By Karminder Singh Dhillon Ph.D (Boston)

Kuala Lumpur, Malaysia.

Note: This is a revised and updated version of the original which was first published in The Sikh Bulletin Vol 10, No 11 & 12 Nov-Dec 2008. Editor, October 2016.

This article attempts to answer the question: Is Diwali a Sikh Celebration? It is inspired by the actions of some Sikhs to celebrate Diwali within the precincts of the local Gurdwara. Such celebrations range from encouraging Sikhs to bring sweets and delicacies to the Gurdwara, lighting the Gurdwara premises with oil lamps, to actually conducting full scale kirten, katha and ardas diwans in relation and in conjunction with Diwali.

Continue reading “DIWALI AND SIKHI”

GURU NANAK’S AUTHENTIC SIKHI – TATT GURMATT

GURU NANAK’S AUTHENTIC SIKHI – TATT GURMATT

Nanak Nirmal Panth Chalaya

Sikh Spirituality

The unique spirituality of the Sikh Gurus lies in the /core/primal principle of ONE. Our Sri Guru Granth Sahib ji is the store-house of the jewels of spirituality that begin with One.

 

Continue reading “GURU NANAK’S AUTHENTIC SIKHI – TATT GURMATT”

FISH DONT GROW ON TREES…OR DO THEY ?? REALLY !! PAGE 481 SGGS

 By Dr Karminder Singh Dhillon.

The verses are composed by Bhagat Namdev ji. 
The context is the debate amongst the “educated” clergy (Pandits) and those who have actually realized God. *KOYEE BOLEY NERWAA KOYEE BOLEY DHOOR* Meaning: Some of the pundits assert He is near; others argue He is afar. 

This debate is futile since neither side has realized Him. *JUL KEE MACHLEE CHAREY KHAZOOR.*! Meaning: These pundits may as well argue that fish exits the water to climb up a date tree!! The final verses are *PUNDIT HOEY KAY BAED BAKHANAI. MOORAKH NAMDEO RAMHEY JANAI.* 

Continue reading “FISH DONT GROW ON TREES…OR DO THEY ?? REALLY !! PAGE 481 SGGS”

Can The Creator be under any ones Control..ever ?

 

Tun Bhagtahn key Vass….Bhagtahn Taan Tera ?  is the word Vass….meaning “Under Control” or “resides within” as in Vassiah Hoyah…

ਇੱਕ ਸਵਾਲ? 

ਕੀ ਸੂਰਜ ,ਚੰਦ,ਤਾਰੇ,ਪਾਣੀ,ਹਵਾ,ਦਿਨ,ਰਾਤਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਹਨ?ਸਭ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋਇਗਾ ਕਿ ਨਹੀੰ। 

ਅੱਜ ਕਥਾ ਜੋ PTC ਚੈਨਲ ਤੇ 6 ਅਕਤੂਬਰ 2027 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ “ ਤੂ ਭਗਤਾ ਕੈ ਵਸਿ ਭਗਤਾਂ ਤਾਣ ਤੇਰਾ” ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਪ੍ਰੋ. ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਵਸੁ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਅਤਕਥਨੀ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਸਦੀ ਬਣਾਈ ਕੁਦਰਤਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਨਹੀ ਤਾਂ ਰੱਬ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਭਗਤ ਦੇ ਵਸੁ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਫੇਰ ਜਿਸਦੇ ਵਸਿ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਹੇ ਕਿ ਭਗਤਾਂ ਤਾਣ ਤੇਰਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈ ਰੱਬ ਵੱਸ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਫੇਰ ਰੱਬ ਦੇ ਤਾਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਸਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਤਾਣ ਹੋਏਗਾ।
ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੂੰ ਭਗਤਾਂ ਕੈ ਵਸਿ ਭਾਂਵ ਤੂੰ ਰੱਬ ਜੀ ਭਗਤਾਂ ਕੈ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਵਸੁ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਤਾਣ ਹੈ ।
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ “ ਹਉ ਮਾਣੁ ਤਾਣੁ ਕਰਉ ਤੇਰਾ ਹਉ ਜਾਨਉ ਆਪਾ। ਸਭਹੀ ਮਧਿ ਸਭਹਿ ਤੇ ਬਾਹਰਿ ਬੇਮੁਹਤਾਜ ਬਾਪਾ।” ਉਹ ਰੱਬ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖੁਦਾ God ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸ ਤਾਂ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤਿ ਉਹਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ He ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਨਹੀ ਹੈ । ਜੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਭਗਤ ਦੇ ਵੱਸ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਬਾਕੀ ਵੀ ਏਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀ ਕਰਨਗੇ?
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਵਾਕ ਰਾਹੀ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹਤਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆਂ “ ਸੋਰਠਿ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧।ਜਾ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਵੱਸਿਆ ਤੂ ਕਰਤੇ ਤਾਂ ਕੀ ਤੈ ਆਸ ਪੁਜਾਈ।ਦਾਸ ਅਪਨੇ ਕਉ ਤੂ ਵਿਸਰਹਿ ਨਾਹੀ ਚਰਨ ਧੂਰਿ ਮਨਿ ਭਾਈ।੧। ਤੇਰੀ ਅਕਥ ਕਥਾ ਕਥਨ ਨ ਜਾਈ।ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਸੁਖ ਦਾਤੇ ਸੁਆਮੀ ਸਭ ਤੇ ਊਚ ਬਡਾਈ।ਰਹਾਉ।
ਬੇਨਤੀ: ਇਹਨੂੰ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀ ਸਮਝਣਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਵਲਵਲਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕੁਉਂਕਿ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਤੇ ਦੀ ਮਤਿ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅੰਦਰਿ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ।
ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਬਖਸ਼ੰਦ ਪਿਤਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਕਰਨਗੇ ਜੀ।

The Fallen Leaf on Page 546 SGGS

The Pitfalls of Translating Gurbani……..An example of How Translators add their own mindset to translations and twist them in the directions never intended !!

 Dr. Karminder Singh Dhillon explains:

For a start, the English translation uses the words “the soul wanders”.

This gives the impression that the verse is about death and the situation of the soul in a after life after death.

There is no mention of “the soul” in the verse. No mention OF death either. Neither is the word “wondering”used.

The word FIRET is traveling. Not wondering.

The shabad is actually about SEPARATION. The word for separation is VICHUNEY.

The shabad is about separation from our Creator and the journey of spirituality here and now.

The first verse talks of this journey. VAAT DUHEYLEE RAAM- meaning the journey (VAAT) of spiritual realization is a difficult (DUHEYLEE) one .

The CAUSE of the separation while being in the journey is in verse two. PAAP KAMAVADEYA….Meaning I am suffering separation as a consequence of me committing sins.

The ILLUSTRATION of this separation is in the verse in the pic posted above.

The illustration / example of spiritual separation is of a leaf dropping of a high branch and the illustration / example of the resulting spiritual journey is the lonely downward spiral of the separated leaf.

Illustrations / examples are just that. We cannot stretch the example beyond how it is used by the author (Guru Arjun).

For example I cannot ADD to the example and say “a goat came and ate up the fallen leaf”. And use this ADDED part to suggest that the after life demons will eat up my soul after death !!!

 

 

 

 

CRITICAL THINKING – IMPORTANCE IN SIKHI-GURMAT

SIKHS AND CRITICAL THINKING

Meaning of Critical Thinking

Critical thinking has been in the news for a long time now with various countries already having incorporated such skills in their educational schemes with some beginning right from the elementary level.

 

Continue reading “CRITICAL THINKING – IMPORTANCE IN SIKHI-GURMAT”

Dealing with the loss of a Loved One – Emotion Control ? NANAK SATGUR BHEYTIA PURÉE HOVEY JUGT

Gurbani does not advocate the stifling of normal human emotions. It recognizes the need for human emotional expressions within socially accepted norms.

Guru Arjun ji has a salok on page 522 SGGS.

NANAK SATGUR BHEYTIA PURÉE HOVEY JUGT

Nanak, the Shabad has blessed me with the perfect way towards Godly realization.

HASENDIAN KHEYLENDIAN PENENDIYAAN KHAVENDIYSAN VICHEY HOVEY MUKAT.

I realize Him while living a full range of human emotions – (laughing HASENSDIYA , playing KHEYLENDIYAN , adorning PENENDIYAAN, eating KHAVENDIAAN are metaphors for a worldly life lived within normal situations.

Guru Nanak ji has a shabad on page 953 where every verse is about some segment of society crying and weeping. It ends with the verse NANAK DUKHIYA SAB SANSAAR

The message here is that weeping is an expression of human beings in pain of separation.

The excessive display of human emotions to express anger at the Creator or to expect specific outcomes is critiqued in Gurbani.

There is two verses within the same shabad on page 885 to this effect.

*ROVEN HAREY KEE KAVUN TEIK …,ROVEN HAAR BHEE UUTH SIDHAYEE. *

What TEIK (in terms of a changed outcome) can one expect from weeping… the weeping individual too will someday have to walk the same path that we r weeping over.

Looking at these verses holistically we get the message that expression of human emotions is considered normal and necessary. Gurbani does not want to deny us our human emotional expression.

But Gurbani tells us that humans need to understand the limitations of our emotions – they cannot bring about a change in the outcome. And should not be used in despair for the Creator.

The underlying message is to keep the Creator within our conscience at all times – joys and sorrows.

The verse is TERA KEEYA MEETHA LAGEY.
Meaning I desire the emotion of acceptance in all that You do.

Note pls that the word is KEEYA. It encompasses acceptance for an entirety of Gods WILL for us.

Review of Jup Banee Part 6 (You Tube Videos)

Review of Jup Banee by Dr KSD – Part 6

 • ੴ Ek Oangkar (One God)
 • SGGS 83

ਸਿਰੀਰਾਗ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੪ ਸਲੋਕਾ ਨਾਲਿ ॥ ਪਉੜੀ ॥

ਹਰਿ ਇਕੋ ਕਰਤਾ ਇਕੁ ਇਕੋ ਦੀਬਾਣੁ ਹਰਿ ॥

ਹਰਿ ਇਕਸੈ ਦਾ ਹੈ ਅਮਰੁ ਇਕੋ ਹਰਿ ਚਿਤਿ ਧਰਿ ॥

ਹਰਿ ਤਿਸੁ ਬਿਨੁ ਕੋਈ ਨਾਹਿ ਡਰੁ ਭ੍ਰਮੁ ਭਉ ਦੂਰਿ ਕਰਿ ॥

ਹਰਿ ਤਿਸੈ ਨੋ ਸਾਲਾਹਿ ਜਿ ਤੁਧੁ ਰਖੈ ਬਾਹਰਿ ਘਰਿ ॥

ਹਰਿ ਜਿਸ ਨੋ ਹੋਇ ਦਇਆਲੁ ਸੋ ਹਰਿ ਜਪਿ ਭਉ ਬਿਖਮੁ ਤਰਿ ॥੧॥

Sri Rag Kee Vaar Mehla 4 Saloka Naal. Pauree

Har Eko Karta Ek, Eko Deeban Har.

Har Eksey Da Hai Amar, Eko Har Chit Dhar.

Har Tis Bin Koey Nahey, Darr Bhram Bhao Door Kar.

Har Tis No Salahe, Jey Tudh Rakhey Bahar Ghar.

 

Continue reading “Review of Jup Banee Part 6 (You Tube Videos)”

Review of Jup Banee Part 5 (You Tube videos)

Review of Jup Banee by Dr KSD – Part 5

 • Meaning of Mool and Mantar in Gurbani.
 • SGGS 281

ਜਬ ਦੇਖਉ ਤਬ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਮੂਲੁ ॥ ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੂਖਮੁ ਸੋਈ ਅਸਥੂਲੁ ॥੫॥

Jub Dekho Tub Sabh Kich Mool.

Nanak so Sukhum Soee Asthool.

Everywhere I look, I see it all as God (Mool).

Nanak He is both tangible and abstract.

He is everywhere at every time.

God is the root/Mool.

 

Continue reading “Review of Jup Banee Part 5 (You Tube videos)”

Review of Jup Banee by Dr KSD – Part 4 – You Tube Vidoe at www.sikhivicharforum.com

Review of Jup Banee by Dr KSD – Part 4

 • Vaheguru as a Mantar/Name of God?
  • 947 shabads /5600 verses by Guru Nanak but NO ‘Vaheguru’
  • 63 shabads /250 verses by Guru Angad but NO ‘Vaheguru’
  • 869 shabads /5100 verses by Guru Amar Das but NO word ‘Vaheguru’
  • 638 shabads /3800 verses by Guru Ram Das but NO word ‘Vaheguru’
  • 2313 shabads /13900 verses by Guru Arjun but NO word ‘Vaheguru’
  • 115 shabads /690 verses by Guru Teg Bahadur but NO word ‘Vaheguru’
  • 788 shabads /4000 verses by the 16 Bhagats but NO word ‘Vaheguru’
  • 11 shabads /100 verses by 3 other Sikhs but NO word ‘Vaheguru’
  • 5714 shabads /30000 TOTAL verses by Gurus, Bhagats and Sikhs but NO word ‘Vaheguru’
 • SGGS Principles Re: God’s Name
  • He has No proper name
  • His names are given by His children (Bhagats)
  • ALL His names are ‘Kirtam’ – descriptions of His perceived

Virtues (adjectives – Giver, Helper, Kind, Benevolent,

Powerful etc)

 • So ALL such perceived virtues are acceptable
 • One virtue cannot be superior to the other
  • ਕਿਰਤਮ ਨਾਮ ਕਥੇ ਤੇਰੇ ਜਿਹਬਾ ॥ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਤੇਰਾ ਪਰਾ ਪੂਰਬਲਾ ॥ SGGS 1083

Kirtam Naam Kathye Tere Jehba, Sat Nam Tera Pra Poorbla

Kirtam means virtues and His PRIMARY virtue (Pra

Poorbla) within Gurbani is ਸਤਿ Sat from Sanskrit ‘satya’

(permanently in existence)

 

Continue reading “Review of Jup Banee by Dr KSD – Part 4 – You Tube Vidoe at www.sikhivicharforum.com”